KINDERCLUB

We learn - We play - We develop

Om de wederopbouw van Liberia goede toekomstkansen te geven is het belangrijk ook met de jongste generatie te werken. Mineke Foundation heeft daarom een 'Kids Club' voor kinderen van 5 – 15 jaar. Kernpunten zijn zelfvertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en het aanwakkeren van de wil om de eigen toekomst te bepalen en iets te kunnen betekenen voor anderen.

IMG 0322

Eénmaal per week komt de club bijeen. Er zijn activiteiten om verschillende soorten vaardigheden te ontwikkelen onder professionele leiding. Oudere kinderen krijgen mede verantwoordelijkheid voor de activiteiten en het welzijn van jongere kinderen. Een groot probleem is bijvoorbeeld de agressie die gemakkelijk oplaait, een erfenis uit de oorlog. 

Spellings- en debatteerwedstrijden (bij voorbeeld de "Spelling Bee" wedstrijd) werken ondersteunend voor het reguliere onderwijs dat kinderen volgen. Met knutselen en schilderen wordt ook de creatieve kant gestimuleerd. Daarnaast ontwikkelen zij organisatievaardigheden door van de creatieve resultaten een expositie te organiseren. 

IMG 7769

Zo grijpen de verschillende vaardigheden steeds in elkaar met als doel de kinderen te begeleiden tot zelfverantwoordelijke, evenwichtige en 

capabele volwassenen. Leren, spelen en je ontwikkelen is het motto van de Kids Club.Bij de Kids Club leren kinderen om vreedzaam met conflicten om te gaan: praten, niet vechten. Er is veel aandacht voor sport, waarbij de interactie en competitie weer bijdragen aan werken in teamverband, zelfvertrouwen en gemeenschapszin. Maar ook hygiëne en basiskennis van medische zorg zijn belangrijk. Zo kan bijvoorbeeld Ebola succesvol worden bestreden en hopelijk in het vervold minder kans krijgen om om zich heen te grijpen.

De kinderen maken ook kennis met mensen uit verschillende beroepsgroepen. Naast een bredere blik op de wereld is het doel hen te inspireren en hen te laten zien waar hard werken en een goede opleiding toe kunnen leiden: een betere wereld voor jezelf en de mensen om je heen.

 

HELP OOK MEE!

Joomla Templates by Joomla51.com