AFGERONDE PROJECTEN

Community workshops

Jaren van geweld eisen hun tol: de huidige mentaliteit in Liberia is gebaseerd op overleven. Samenwerken is moeilijk, conflicten worden niet opgelost of escaleren in geweld, en criminaliteit is aan de orde van de dag.
Ontwikkeling vraagt om samenwerking en constructieve oplossingen van conflicten. Om dit te stimuleren organiseerde Mineke Foundation aan de start van haar werkzaamheden in Dabwe Town een workshop over veiligheid, samenwerking en conflicthantering.
Aan de eerste workshop deden 51 deelnemers mee. Het beviel zo goed dat de eindtijd op verzoek van de deelnemers met ruim twee uur verlengd werd. Daarnaast participeerden de deelnemers uit vrije wil en zonder betaald te krijgen voor deelname, iets wat bij veel ontwikkelingsprojecten in Liberia wel gebeurt. Bovendien heeft de gemeenschap een kleine financiële bijdrage geleverd en heeft ze actief geholpen bij het organiseren van de workshop. Na afloop zijn verschillende kleine groepen onder begeleiding aan de slag gegaan met het bedenken van kleine vervolgprojecten.
De eerste ronde vond plaats in juli 2011 en zal, afhankelijk van de behoefte van de inwoners van Dabwe Town, in een later stadium herhaald worden.

Jongerenclub 'Just say no'

De jongerenclub ‘Just Say No’ was een uniek en constructief resultaat van jongeren tussen de 15 en 25 jaar die zélf aangaven dat jongens en meisjes in de gemeenschap respectloos met elkaar en ouderen omgaan. De hoge werkloosheid creëert een omgeving waarin drugs, alcoholmisbruik en geweld floreren. Daarnaast kent Liberia een zeer hoog aantal tienerzwangerschappen, heerst de dreiging van HIV/Aids en kent Dabwe Town ook (seksueel) geweld tegen vrouwen.
De Just Say No Club bestond uit jongeren die onder leiding van een mentor op wie ze altijd terug kunnen vallen, met elkaar het gesprek aangaan. Via trainingssessies wordt de verstoorde verhouding tussen jongens en meisjes en jongeren en ouderen hersteld, en worden taboes en potentiële problemen in de gemeenschap bespreekbaar gemaakt. De club zegt hierbij ‘nee’ tegen:

  • Riskant seksueel gedrag en HIV/Aids
  • Drugs- en alcoholmisbruik
  • Criminaliteit
  • Respectloze omgang met ouderen
  • (Seksueel) Geweld tegen vrouwen


Het doel van het project was uit het helpen van jongeren om hun plek en positie in de samenleving in te nemen. Daarnaast verkent Mineke Foundation de ‘train the trainer’ aanpak, waarbij de eerste groep jongeren als de volgende groep kan begeleiden, om het project verduurzamen.
De eerste intensieve uitvoeringsperiode van de club was van maart 2012 tot eind 2012 en werd mede mogelijk gemaakt door het Carla Commijsfonds van de VVAO Nederland. Een kerngroep van 18 jongeren organiseerde voetbalwedstrijden, een theatervoorstelling over drugs en drie schoonmaakacties in Dabwe Town. De club bestaat nog steeds, maar draait niet lekker. Het vervolg krijgt daarom t.z.t. een andere invulling.

Renovatie schoolaula

Een langgekoesterde wens was het renoveren van de aula van de Damiefa School. Dat lukt ons in 2012. Eind april werd de sleutel overhandigd aan Tonias vader. Onze ambitie om de aula als centrale plek voor overleggen en bijeenkomsten te gebruiken is nog niet waargemaakt. Deels omdat we nog geen geld hebben voor stroom en stoelen, maar vooral in de maanden na de renovatie, er meer dan 10x is ingebroken in de aula, de school en in huizen in Dabwe Town. Daarbij raakte een jongen ernstig gewond en is Tonias vader aangevallen. Voor Mineke Foundation was dit aanleiding de renovatie op een lager pitje te zetten en zich in eerste instantie te richten op inkomensgenererende activiteiten en veiligheid. Dit krijgt vorm via de vaklopleidingen (met als ambitie het opstarten van kleine bedrijven) en intensieve relaties met de leiders en inwoners van Dabwe Town en omliggende gemeenschappen.

Joomla Templates by Joomla51.com