Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier en lees hem online.
BRANDNAME


NIEUWSBRIEF JANUARI 2014
NIEUW

MINEKE FOUNDATION: 5 JAAR MENSENWERK!

Mineke Foundation bestaat 16 januari 5 jaar. Een goed moment om stil te staan bij wat bereikt is, maar nog liever kijken we vooruit. We schetsen u graag de ervaringen van enkele bestuursleden tijdens hun bezoek aan Dabwe Town afgelopen oktober en nemen u mee op reis naar het Liberia van na de oorlog, het Liberia van nu!
DABWE TOWN, OKTOBER 2013
Tonia Dabwe en bestuurslid Dirk-Pieter Schalwijk bezochten afgelopen oktober Dabwe Town. Wat zouden zij aantreffen? De communicatie met het team ter plaatse was in 2013 niet optimaal. Bekend was dat het internet enige tijd niet functioneerde. Ter plaatse bleek dat het team eigenlijk te weinig computerkennis had. Daaraan wordt nu gewerkt.
De vakopleidingen bakken en zeep maken hebben in 2013 niet geleid tot de opstart van nieuwe bedrijfjes, we meldden het u in een vorige nieuwsbrief al. Maar wat bleek? De belangstelling voor de opleiding was groot, zelfs tot buiten Dabwe Town. Voor de stap naar een bedrijfje is echter meer kennis nodig. Ook met dat leerpunt gaan we aan de slag.

Na de renovatie van de aula van de school en de feestelijke opening in 2012, was het even stil. Sterker nog de school was vanwege veel diefstallen een jaar dicht. Afgelopen oktober bleek dat Dabwe Wiah, de stichter van de school en het dorp in september de school heropend heeft. Het valt echter niet mee, om op 84-jarige leeftijd de school met gebrek aan leermiddelen helemaal in je eentje draaiende te houden. En dat terwijl onderwijs het begin is van alle vooruitgang. Onderwijs geeft hoop aan de nieuwe generatie die staat te trappelen om te leren.
VAN EEN DROOM NAAR DADEN


Wat hebben we geleerd van deze reis? Dat het draait om mensenwerk. Dat er mensen in Liberia en in Nederland zich willen inspannen om er iets van te maken. Tot onze blijdschap zagen we veel hoop. Was er 5 jaar geleden nog de angst dat er weer oorlog zou komen, vandaag de dag wint het vertrouwen in de toekomst. Er is veel drang om een bedrijfje te beginnen, om bij te dragen aan een nieuw leven. Deze wensen, hoe klein soms ook, willen we als eerste mogelijk maken.

Dus investeren we opnieuw in mensen. In ons team, zodat zij meer handjes en kennis hebben om de inwoners van Dabwe Town te ondersteunen. We gaan daarom op zoek naar een (tijdelijke) coŲrdinator voor ons team ter plaatse.
Ook proberen we snel internet te realiseren, zodat we vanuit Nederland wekelijks via Skype contact kunnen hebben.
Tot die tijd zullen we wekelijks telefonisch met ons team afstemmen.
DE VOLGENDE STAP VOOR DE DAMIEFA SCHOOL

Nu de school weer open is, willen een omheining rond de school realiseren. Ook willen we snel aan de slag met de renovatie van tenminste 2 klaslokalen. Dabwe Wiah zal als de drijvende kracht van de school een stapje terug doen. Hij blijft wel als adviseur aan de school verbonden. De stichting gaat daarom op zoek naar een vervanger voor hem. Alle financiŽle hulp om dit mogelijk te maken is zeer welkom!VERVOLG VAN DE VAKOPLEIDNGEN

Er zijn misschien dan nog geen bedrijfjes uit voortgekomen, de belangstelling voor de vakopleidingen is zeer groot. Om ook deelnemers van buiten Dabwe Town toe te kunnen laten, veranderen we op initiatief van ons lokale team de opzet enigszins. We verwachten van de nieuwe deelnemers dat zij zelf hun materialen meebrengen naar de opleiding. Daarnaast gaan we op zoek naar enkele lokale ondernemers die de cursisten willen coachen bij het opzetten van hun bedrijfje. Nederlandse ondernemers die hierbij willen helpen verwelkomen we overigens ook heel graag
JUST SAY NO CLUB

De club werd in 2013 gehinderd door interne strubbelingen. De onenigheid over de inzet van de aangeschafte geluidsinstallatie leidde tot het vertrek van de coŲrdinator. Omdat er nog altijd een groep van zo’n 18 jongeren zeer betrokken is en graag in hun vrije tijd iets voor de gemeenschap wil betekenen, stuurt het bestuur van MF voorlopig de club aan. Voor 2014 willen we het theaterstuk herhalen, sportwedstrijden organiseren en schoonmaakacties in het dorp uitvoeren.ONZE DROOM OVER 5 JAAR

Nu met eerste lustrum in zicht, staan we ook stil bij de volgende 5 jaar. Waar willen we dan staan met de stichting? Om de komende jaren het juiste pad te kunnen bewandelen, moeten we weten waar we naar toe willen.  Ook hier draait het om mensenwerk. Mensenwerk in Dabwe Town! Over 5 jaar zien we goed draaiende vakopleidingen waar bedrijfjes uit voortkomen waar mensen een inkomen uit kunnen halen. We zien een school die goed onderwijs biedt en leerlingen niet alleen lezen en schrijven leert, maar ze ook waarden en normen bijbrengt. Misschien kunnen we zelfs vervolgonderwijs bieden.  We zien ook een team dat met voldoende steun en middelen zich volledig aan Dabwe Town kan wijden en steeds vaker ideeŽn van de inwoners faciliteert in plaats van initiatiefnemer is. Dat dit geen droom hoeft te blijven, blijkt uit het vertrouwen van de Liberianen. Hun hoop zien we in toenemende mate terug in de bouw van nieuwe huizen en wegen en de talloze winkeltjes die verschijnen.
Niet alleen buitenlandse investeerders, ook rijke Liberianen investeren steeds vaker in het land. Met voldoende van deze initiatieven kunnen de inwoners de uitdaging aan om de enorme werkeloosheid en het slechte onderwijsniveau in hun land te bestrijden.


HET DRAAIT OM MENSENWERK!

Het laatste kwartaal van 2013 verwelkomde de stichting 2 nieuwe vrijwilligers. Klaas-Wouter Geleynse is sinds 1 januari de nieuwe penningmeester. In het dagelijkse leven is hij controller bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Dieneke Abbring die voor de stichting in 2012 een maand in Dabwe Town verbleef, gaat als vrijwilliger de administratie voor MF beheren.
We zijn zeer blij met de vele mensen die MF ondersteunen. Als vrijwilliger of als donateur. Ook de vele mensen die de stichting een warm hart toedragen en ons werk onder de aandacht brengen, zijn voor ons zeer waardevol.
Om een volgende stap in de ontwikkeling van de stichting te zetten, investeert voorzitter Tonia Dabwe het komende half jaar een extra werkdag per week in de stichting. Desondanks zijn extra handjes nog altijd zeer welkom. Bijvoorbeeld om namens de stichting de social media te managen.

Wie o wie wil namens de stichting Twitteren en Facebooken? Wie helpt ons mee fondswervingsacties op te zetten?HELPT U MEE?

Om de gewenste stappen vooruit te kunnen zetten is de komende jaren veel geld nodig. De stichting is alle donateurs dankbaar voor hun giften. Onze wens is om gedurende langere tijd ons team in Liberia te kunnen verzekeren van een inkomen. We werken hard aan structurele inkomsten. Hiervoor schrijven we samen met een van onze ondersteuners aan een strategisch plan waarin we onze koers tot 2020 uitzetten. Totdat we structureel worden gesteund, is de stichting grotendeels afhankelijk van giften en opbrengsten uit particuliere initiatieven.

Wist u dat MF de ANBI status heeft? Daarmee kunt u als donateur een structurele gift via een notariŽle acte meenemen in uw belastingaangifte. Maar ook zonder tussenkomst van een notaris, kunt u een aftrekbare gift doen. Klik hier voor meer informatie.
Elke structurele gift, hoe klein ook, biedt MF extra zekerheid en brengt ons een stapje verder.
Bouwt u mee?U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u heeft aangegeven hem te willen ontvangen.
Wilt u hem niet meer ontvangen stuur dan een email naar info@minekefoundation.org